Tài liệu học tiếng Nhật miễn phí - Tự học tiếng Nhật

 

STT BÌA SÁCH TẢI VỀ
1

Giáo trình Genki I (First Editon, 2004)

(PDF+ File Audio MP3 giáo trinh & Sách BT)

2

Giáo trình Genki I Workbook (First Editon, 2005) - Sách bài tập

(PDF)

3

Giáo trình Genki  II (First Editon, 2004)

(PDF+ File Audio MP3 giáo trinh & Sách BT)

4

Giáo trình Genki II Workbook (First Editon, 2005) - Sách bài tập

(PDF)

5 Giáo trình Genki I + II Key

 

 

 

Bài liên quan:

GIỮ KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI


Đăng ký để nhận bản tin hàng tuần của chúng tôi phân phối trực tiếp đến hộp thư của bạn