LỊCH XÉT TUYỂN HỌC BỔNG NHẬT BẢN 2020 ĐỢT I

LỊCH XÉT TUYỂN HỌC BỔNG NHẬT BẢN 2020 ĐỢT I

Nhật ngữ Minh Việt thông báo lịch xét tuyển học bổng Nhật Bản 2020 đợt I như sau:
Loại học bổng:
+ Học bổng toàn phần báo Asahi
+ Học bổng toàn phần Y tế
Thông tin thêm và học bổng:
HB Asahi:
http://minhviet.edu.vn/detail/hoc-bong-toan-phan-nhat-ban-bao-asahi-2020-125.html
HB Y tế: http://minhviet.edu.vn/detail/hoc-bong-y-te-nhat-ban-nam-2020-toan-phan-100-126.html
Thời gian nhận hồ sơ: 01/01/2020-15/03/2020
Xét hồ sơ và phỏng vấn: 16/03/2020- 23/03/2020
Nhập học tại Việt Nam ( rèn luyện trước khi xuất cảnh):
dự kiến 06/04/2020.
Thời gian xuất cảnh: Tháng 3/2021
Trân trọng,

GIỮ KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI


Đăng ký để nhận bản tin hàng tuần của chúng tôi phân phối trực tiếp đến hộp thư của bạn