THÔNG BÁO THỜI GIAN PHỎNG VẤN HỌC BỔNG ASAHI VÀ MỞ RỘNG THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ

THÔNG BÁO THỜI GIAN PHỎNG VẤN HỌC BỔNG ASAHI VÀ MỞ RỘNG THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ 

Với tình hình nhiều ứng viên chưa chuẩn bị được học bạ THPT cho hồ sơ học bổng (nguyên nhân khách quan) nên Ban Tổ chức xét tuyển học bổng quyết định:

  •  Các ứng viên đã được liên lạc qua điện thoại và xếp lịch phỏng vấn (đã nộp đủ hồ sơ) sẽ tham gia phỏng vấn như được thông báo chi tiết (qua điện thoại)
  •  Các ứng viên chưa hoàn thiện hồ sơ được gia hạn đến ngày 15/07/2019.
  •  Mở rộng thời gian đăng ký và nhận hồ sơ cho các ứng viên mới đến hết ngày 15/07/2019.
  •  Các ứng viên đã có N5 hoặc tương đương N5 sẽ được ưu tiên phỏng vấn với trường Nhật Bản vào tháng 10 năm nay.
  •  Link đăng ký chương trình học bổng Nhật Bản báo Asahi năm 2019:

http://tiny.cc/l4l36y

GIỮ KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI


Đăng ký để nhận bản tin hàng tuần của chúng tôi phân phối trực tiếp đến hộp thư của bạn